Felting Merino Wool (Undyed) - 1 kg

Felting Merino Wool (Undyed) - 1 kg

Undyed white felting merino wool 21.5 micron, beautiful soft fleece.

Felting Merino Wool (Undyed) - 1 kg

$87.00
Weight: 1020g 
  • Details
  • Enquiry
Undyed white felting merino wool 21.5 micron, beautiful soft fleece.
Product Enquiry: Felting Merino Wool (Undyed) - 1 kg

 *

 *

 *